fbpx

Nasz regulamin

Szanowni Goście!

Cieszymy się, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań i dołożyć wszelkich starań, aby zapewni Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w Collins Beach. Poniższy Regulamin pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w trakcie Państwa pobytu w Collins Beach.
Kierownictwo i Pracownicy Ośrodka będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

REGULAMIN

Ośrodka Collins Beach w Sianożętach prowadzonego przez COLLINS PROPERTY sp.
z o.o. spółka komandytowa
, z siedzibą w Warszawie (02 – 677) przy ul. Taśmowej
3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232147, REGON: 140105182, NIP: 521 – 33 – 37 – 312
(określanych w treści Regulaminu jako “Collins Beach”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Collins Beach (dalej określany jako Regulamin) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Collins Beach i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a Collins Beach, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Collins Beach. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz Osoby Towarzyszące przebywające na terenie Collins Beach.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie internetowej Collins Beach.

 4. Na terenie Collins Beach w Sianożętach mają prawo przebywać:

 1. goście posiadający rezerwację na pobyt w Collins Beach (dalej określani jako Goście) – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej w pełnej wysokości wpłaty za pobyt– zasady dokonywania rezerwacji i wpłat określa szczegółowo Regulamin Rezerwacji,

 2. osoby odwiedzające/towarzyszące Gościom (dalej określani jako Osoby Towarzyszące) – po wcześniejszym ich zgłoszeniu u pracownika recepcji Collins Beach przez Gościa, z zastrzeżeniem, iż osoby te mają prawo przebywać na terenie Collins Beach w godzinach 08:00 – 22:00,

 1. Goście oraz Osoby Towarzyszące, przebywając na terenie Collins Beach zobowiązują do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu oraz innych Gości i Osób Towarzyszących – i nie zagrażający mieniu Collins Beach.

 2. Dzieci i młodzież do lat 18, zarówno Goście, jak i Osoby Towarzyszące, mogą przebywać na terenie Collins Beach tylko pod opieką osób pełnoletnich. Za zachowania dzieci i młodzieży do lat 18, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody na terenie Collins Beach, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci/młodzieży do lat 18.

 3. Zasady działania wydzielonego na terenie Collins Beach placu zabaw dla dzieci, Kids Club, reguluje odrębny Regulamin Collins Beach Kids Club.

 4. Goście Collins Beach mogą korzystać także z placu zabaw ośrodka Collins Holiday, w takim wypadku zobowiązani są do przestrzegania także odrębnego regulaminu placu zabaw Collins Holiday.

 5. Korzystanie z wszelkich atrakcji oraz obiektów dodatkowych (w tym plac zabaw, Kids Club) możliwe jest wyłącznie dla gości posiadających opaski, potwierdzające opłacony pobyt w Collins Beach. Noszenie opasek jest obowiązkiem każdego Gościa.

 6. Teren Collins Beach jest ogrodzony i monitorowany.

 7. Wille Collins Beach wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się
  o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00 poprzedzającej dzień,
  w którym upływa termin najmu willi.
  Collins Beach uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 9. Życzenie wcześniejszego wyjazdu (przed godz. 10.00 ostatniej doby pobytu) Gość winien zgłosić w recepcji, w godzinach jej pracy tj. między 9.00 a 19.00 wcześniejszego dnia.

 10. Życzenie późniejszego przyjazdu, po godz. 19.00 danego dnia, Gość winien zgłosić drogą mailową, na adres: rezerwacje@collins-beach.pl do godz. 19.00 (w godzinach pracy recepcji) – w takim wypadku pracownik Collins Beach będzie oczekiwał na przyjazd Gościa po godz. 19.00 (drogą mailową – w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Gościa – zostanie podany nr telefonu kontaktowego do osoby oczekującej).

 11. Jeżeli Gość nie opuści willi do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, Collins Beach będzie uprawniona do naliczenia opłaty za kolejną dobę wynajmu willi według obowiązującej w danym dniu ceny dnia. Przed opuszczeniem Collins Beach dokonane zostanie rozliczenie za zużyte media oraz usługi dodatkowe.

 12. Na terenie Collins Beach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano.

 13. Zachowanie Gości i Osób Towarzyszących znajdujących się na terenie Collins Beach nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości/Osób Towarzyszących. Collins Beach może odmówić dalszego świadczenia usług każdej osobie, która narusza tę zasadę.

 14. Na terenie ośrodka Collins Beach: we wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, na terenie placu zabaw oraz Kids Club, całkowicie zakazane jest palenie papierosów. Na terenie ośrodka Collins Beach: na terenie placu zabaw oraz Kids Club, całkowicie zakazane jest spożywanie alkoholu.

 15. Przebywając na terenie ośrodka Collins Beach Gość/Osoba Towarzysząca wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku własnego oraz osób, które pozostają pod jego opieką prawną, traktowanego jako szczegół większej całości, który może być użyty przez Collins Beach do promocji poprzez publikację zdjęć na materiałach reklamowych, stronie internetowej lub serwisach społecznościowych. W przypadku sprzeciwu Gościa/Osoby Towarzyszącej co do utrwalenia lub wykorzystania wizerunku w ww. sposób, Collins Beach podejmie działania zmierzające do niewykorzystywania utrwalonego wizerunku do produkcji nowych materiałów reklamowych, a także usunie je ze strony internetowej lub serwisów społecznościowych.

II. Korzystanie z Collins Beach

 1. Rezerwacja pobytu:

 1. Gość dokonuje rezerwacji pobytu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.collins-beach.pl pod adresem: rezerwacje@collins-beach.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 603 82 82 82 (pon.-pt. od 8:00 do 17:00), tel. kom.: +48 883 66 55 44 (pon.-pt. od 8:00 do 18:00, sob. od 10:00 do 15:00, nie. od 10:00 do 13:00),

 2. w ramach dokonania rezerwacji za pobyt, Gość jest zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki za pobyt w wysokości do 40% całej ceny, przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji. Wyłącznie wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie dokonanej rezerwacji,

 3. przy dokonaniu przelewu zaliczki Gość jest zobowiązany do wskazania w tytule przelewu następujących danych: Imię i nazwisko, ilość dzieci i osób dorosłych, termin pobytu oraz typ rezerwowanej willi,

 4. pozostała część kwoty pobytu (100% ceny minus wpłacona zaliczka, nie więcej niż 80% ceny pobytu) płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji, w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu,

 5. reszta ceny pobytu w kwocie 20% ceny płatna może być przelewem na rachunek bankowy przed rozpoczęciem pobytu lub gotówką/kartą na miejscu w Collins Beach przy dokonaniu meldunku,

 6. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie do 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Collins Beach ma prawo zatrzymać 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki (w wysokości całej wpłaconej kwoty), chyba, że Collins Beach wynajmie wskazany domek innym osobom. W takim wypadku Collins Beach zwróci na rzecz Gościa kwotę zaliczki w takim stopniu (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danego domku na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy – zwrot 100% wpłaconej zaliczki, w razie wynajmu na okres krótszy – zwrot proporcjonalnej części zaliczki w stosunku do nowego okresu wynajmu),

 7. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie poniżej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu (30-0), Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo:

 • zatrzymać 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki oraz 100% wpłaconej przez Gościa pozostałej części kwoty za pobyt w wysokości zgodnej z lit. d) powyżej (łącznie Collins Beach ma prawo zatrzymać do 100% ceny pobytu),

 • wystawić na rzecz Gościa rachunek lub fakturę VAT na kwotę 100% wartości (ceny) pobytu, w razie gdyby Gość wpłacił wyłącznie zaliczkę zgodnie z lit. b) powyżej, a nie dopłacił pozostałej części ceny pobytu – Gość dokonując wpłaty zaliczki przy dokonaniu rezerwacji akceptuje powyższą zasadę bez zastrzeżeń,
  w każdym przypadku z uwzględnieniem lit. h) poniżej,

 1. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie poniżej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu (30-0), Ośrodek Wypoczynkowy ma prawo wystawić zarezerwowaną przez Gościa willę (lub wille) do dalszego wynajmu. W razie dokonania innej rezerwacji tej samej willi (lub tych samych willi) przez innego Gościa, Collins Beach zwróci na rzecz Gościa rezygnującego kwotę zaliczki w takim stopniu (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danej willi na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy – zwrot 100% wpłaconej kwoty, w razie wynajmu na okres krótszy – zwrot proporcjonalnej części kwoty w stosunku do nowego okresu wynajmu).

 1. Zakwaterowanie:

  1. Niezwłocznie po przyjeździe do Collins Beach Goście zobowiązani są do rejestracji w recepcji, w ramach której zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych. W celu dokonania meldunku Gość jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowo Gość wskazuje pozostałe osoby, jakie zostaną zameldowane w Collins Beach wraz z Gościem, podając ich imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Goście mające rezerwację w odrębnych willach/pokojach Collins Beach są zobowiązani do dokonania odrębnych meldunków na każdą willę/pokój oddzielnie. Ilość Gości zameldowana
   w willi/pokoju nie może być większa aniżeli ilość przewidziana w rezerwacji. Goście nie mają prawa samodzielnie zakwaterować jakichkolwiek osób trzecich.

  2. Po rejestracji i zameldowaniu należy dokonać zapłaty za cały pobyt/dopłaty pozostałej części kosztów pobytu, pomniejszonych o wcześniejszą zaliczkę,

  3. Collins Beach nie zwraca środków wpłaconych przez Gościa, za niewykorzystanie pełnego pobytu.

  4. Opłata ryczałtowa za zgubienie klucza do domku wynosi 50 zł.

 1. Z chwilą przyjęcia kluczy do willi zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętej na czas pobytu w Collins Beach willi. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po wprowadzeniu się do willi braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość – aktualny najemca willi (osoba wprowadzająca się do willi jest zobowiązana do zapoznania się z kartą inwentarzową i sprawdzeniem wyposażenia). Dostrzeżone bezpośrednio po wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie zgłoszone w recepcji.

 2. Goście opuszczający willę po upływie okresu pobytu, na który została wynajęta, zobowiązani są do pozostawienia willi w stanie takim, w jakim została ona przekazana w dniu zameldowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i/lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia willi z przyczyn leżących po stronie Gościa lub Osoby Towarzyszącej, Gość będzie obciążony kosztami naprawy (w przypadku uszkodzenia) lub zobowiązany do zwrotu równowartości (w przypadku zniszczenia) mienia Collins Beach.

 3. W trakcie pobytu, Goście oraz Osoby Towarzyszące mają obowiązek umożliwić wstęp przedstawicielowi Collins Beach na teren ogródka przynależnego do willi w celu pielęgnacji zieleni (koszenie trawnika, pielęgnacja żywopłotów i krzewów, podlewanie roślinności), a także w innych uzasadnionych względami bezpieczeństwa i/lub porządku przypadkach.

 4. Przy zameldowaniu każdy Gość wypełnia kartę meldunkową, oświadczenie
  o wpłacie kaucji i możliwości jej wykorzystania przez Collins Beach w razie zgubienia/zagubienia ręczników lub zniszczenia innego wyposażenia/sprzętu Collins Beach – wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych – oraz oświadczenie o ilości pobieranych ręczników (na jedną osobę przypada maksymalnie 1 sztuka ręcznika).

 5. Kaucja wynosi 200,00 zł (dwieście złotych) i jest płatna bezpośrednio przy zameldowaniu, niezależnie od tego, czy dany Gość pobiera ręczniki, czy nie. Kaucja może być nadto wykorzystania przez Collins Beach na poczet opłaty za zużyte podczas pobytu media. Kaucja zwracana będzie – w razie jej nie wykorzystania – przy wymeldowaniu, po wcześniejszym sprawdzeniu willi.

 6. Wymiana pościeli oraz ręczników następuje po pełnym tygodniu pobytu,
  w poniedziałek. W ramach pobytu Collins Beach nie jest zobowiązany do sprzątania willi – sprzątanie odbywa się wyłącznie po zakończonym pobycie. Na specjalne życzenie Gościa zgłoszone w Recepcji, za dodatkową opłatą zgodnie
  z cennikiem dostępnym w Recepcji, świadczona jest usługa sprzątania willi
  w trakcie pobytu.

 7. W Recepcji znajduje się cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez Collins Beach.

 8. W Collins Beach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. W razie złamania powyższego zakazu, Collins Beach ma prawo obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 150,00 EUR (sto pięćdziesiąt Euro) za każdy przypadek naruszenia.

 9. Gość Collins Beach zobowiązany jest:

 1. dbać o czystość i porządek w zajmowanej willi, jej otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka Collins Beach (w szczególności zabrania się wchodzenia
  w obuwiu wierzchnim na piętra willi),

 2. do noszenia opasek identyfikacyjnych (wydawanych przez recepcje) przez cały okres pobytu w Collins Beach,

 3. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano,

 4. nosić opaskę identyfikacyjną otrzymaną przy zakwaterowaniu przez cały okres pobytu. Opłata ryczałtowa za zgubienie opaski wynosi 25 zł. Pracownik Recepcji ma prawo odmówić wejścia na teren obiektu osobie bez opaski,

 5. korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów Ppoż. i BHP (w szczególności, ze względów bezpieczeństwa prosi się o nie pozostawianie telefonów do ładowania na okres nocny oraz o nie pozostawianie włączonych grzałek oraz o nie pozostawianie włączonych grzałek oraz nie pozostawianie jakichkolwiek włączonych ładowarek),

 6. uregulować całą należność za pobyt w dniu przyjazdu,

 7. wnieść kaucję za pobrane ręczniki, wypełnić oświadczenie co do ilości pobranych ręczników oraz zgodzie na wykorzystanie kaucji na potrącenie ewentualnych kosztów zagubienia/zniszczenia ręczników lub zniszczenia innego sprzętu/elementów wyposażenia Collins Beach oraz wypełnić kartę meldunkową.

 1. Na wyposażeniu każdej willi jest gaśnica. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją jej obsługi.

 2. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach Collins Beach znajdują się hydranty oraz punkty Ppoż.

 3. Osoby Towarzyszące na terenie Collins Beach powinny zakończyć wizytę do godziny 22.00 wieczorem, lub dokonać formalności meldunkowych celem rezerwacji miejsca noclegowego (wynajęcia willi lub miejsca w willi na terenie Collins Beach).

 4. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie Collins Beach wyłącznie
  w określonych pomieszczeniach, za dodatkową opłatą dezynfekcyjną – po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją Collins Beach.

 5. Przebywanie psów na terenie Collins Beach dozwolone jest wyłącznie w kagańcu i na smyczy.

 6. Zabrania się wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia (w szczególności ręczników łazienkowych, mebli oraz kocy) wchodzącego w skład wyposażenia willi poza jej obręb – Gość jest uprawniony wyłącznie do używania sprzętu i wyposażenia willi, co do której dokonał rezerwacji i formalności meldunkowych.

 7. Collins Beach nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie Gości i/lub Osób Towarzyszących pozostawione w pokojach i na terenie Collins Beach.

 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Gościom oraz Osobom Towarzyszącym, przebywającym na terenie Collins Beach nie wolno:

 1. palić wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zamkniętych, w szczególności wewnątrz willi,

 2. palić drewnem opałowym w grillu betonowym, usytuowanym na terenie ogródka przynależnego willi,

 3. używać grilla poza miejscami do tego wyznaczonymi, w tym na tarasie willi,

 4. rozpalać ognisk w miejscach do tego niewyznaczonych,

 5. używać w pokojach willi grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia willi,

 6. stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

 7. wysypywać niedopałków papierosów do kosza na śmieci,

 8. owijać lub zakrywać punktów świetlnych tkaniną lub papierem,

 9. używać sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,

 10. uruchamiać w sposób nieuzasadniony urządzeń alarmowych,

 11. pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,

 12. w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Collins Beach.

 1. Przy każdorazowym opuszczeniu willi Gość proszony jest o zamknięcie drzwi.
  W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru willi i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru willi oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji.

 2. Odpowiedzialność Collins Beach z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Collins Beach regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Collins Beach podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

 3. Collins Beach ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności
  i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 4. W przypadku zawinionego naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego wymienionych w ust. 18 powyżej, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) za każde zdarzenie, przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

III. Parking oraz Recepcja

 1. Parking na terenie Collins Beach jest niestrzeżony.

 2. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Collins Beach oraz – po uprzednim zgłoszeniu w recepcji – Osoby Towarzyszące.

 3. Do każdej willi przydzielone jest jedno miejsce parkingowe (opłata zgodna
  z cennikiem). Goście lub Osoby Towarzyszące mogą korzystać z dodatkowego miejsca parkingowego. Uzyskanie dodatkowego miejsca (opłata zgodna
  z cennikiem) wymaga wcześniejszego uzgodnienia z recepcją.

 4. Collins Beach nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody.

 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

 6. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez Collins Beach, za odpowiednia opłatą. Lista odpłatnych usług dodatkowych dostępna jest
  w recepcji. W szczególności Goście mogą korzystać z dodatkowej usługi sprzątania domków wypoczynkowych w cenie:

100,00 zł – domki typu: WIKI, WIKI LUX oraz VENICE

70,00 zł – domki typu BIANKA oraz AKACJA

 1. Collins Beach zastrzega, iż usługa sprzątania wykonywana jest przez podmiot trzeci, za który Collins Beach nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Collins Beach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drogocenne pozostawione w domkach wypoczynkowych (każdy domek wyposażony jest w sejf, z którego Goście mogą korzystać i pozostawić tam rzeczy wartościowe).

 2. Collins Beach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione
  w domkach letniskowych pozostawionych bez nadzoru lub otwartych.

 3. Na terenie Collins Beach można płacić wybranymi kartami płatniczymi. Lista akceptowanych kart płatniczych dostępna jest w recepcji.

 4. Na terenie Collins Beach można połączyć się z bezpłatnym Internetem – Wi-Fi.

 5. Cały teren Collins Beach jest monitorowany.

 6. Recepcja czynna jest codziennie w godzinach 9:00 – 19:00.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2018 roku.

Regulamin Collins Kids Club

 1. POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania „Collins Kids Club ” (dalej określany jako „Kids Club”) na terenie Collins Beach w Sianożętach ul. Sztormowa 1 (78 – 111), gmina Ustronie Morskie i określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kids Club i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a Kids Club, do której zawarcia dochodzi poprzez pozostawienie dziecka w Kids Club. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz Osoby Towarzyszące przebywające na terenie Collins Beach.

 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz u pracowników Kids Club.

 4. Do Kids Club przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Rodzice mają obowiązek informowania Personelu Kids Club o aktualnym stanie zdrowia dziecka
  w momencie przyprowadzania do Kids Club. Dziecko chore nie zostanie przyjęte. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Kids Club, rodzice lub uprawnieni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.

 5. W Kids Club mogą przebywać wyłącznie dzieci, których rodzic lub opiekun prawny złoży stosowne oświadczenie, o który mowa w punkcie IV ust. 1, osobom nadzorującym Kids Club.

 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Kids Club jest Collins Beach – usługa dostępna jest wyłącznie dla gości Collins Beach.

 2. Organizator wyznacza osoby obsługujące Kids Club, w liczbie 3 (dalej określany jako Personel).

 3. Obszar Kids Club oznaczony jest przez Organizatora, rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany o miejscu prowadzenia zajęć animacyjnych.

 4. Pobyt dziecka w Kids Club jest bezpłatny.

 5. Organizator i Personel Kids Club nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostawione na terenie Kids Club pod opieką rodziców lub osób uprawnionych do odbioru.

 1. ORGANIZACJA „COLLINS KIDS CLUB”

 1. Kids Club jest czynny w godzinach podanych na tablicy informacyjnej na budynku recepcji Collins Beach – prosimy o zorientowanie się każdorazowo o godzinach otwarcia Kids Club każdego dnia lub potwierdzenie godziny zakończenia zajęć animacyjnych bezpośrednio u Personelu Kids Club.

 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Kids Club, jest ukończenie przez dziecko 4 roku życia i nieosiągnięcie 14 roku życia. Dzieci poniżej granicy wieku 4 lat lub powyżej 14 lat nie będą przyjmowane do Kids Club.

 3. Personel Kids Club ma prawo weryfikacji wieku dziecka, które ma zostać przyjęte do Kids Club – w tym celu Personel może prosić Gości o podanie numeru PESEL dziecka.

 4. W Kids Club może przebywać maksymalnie 20 dzieci.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka, ponad liczbę 20 osób, a także w każdym przypadku, gdy ze względu na okoliczności, że dodatkowe osoby mogą zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi dzieci przebywających w Kids Club.

 6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Kids Club przez rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie sprawdzenia zgodności podanego w oświadczeniu,
  o którym mowa w punkt 4 ust. 1 imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego z dokumentem tożsamości.

 7. Każde z dzieci zaopatrzone jest w odpowiednie oznaczenie (naklejka bądź opaska wypełniona przez rodzica lub opiekuna prawnego) zawierające informacje kontaktowe do rodzica bądź opiekuna i dane dziecka.

 8. Oznaczenia, o których mowa w ust. 7  są wydawane przez Organizatora.

 9. Wypełnienie oznaczenia, o którym mowa w ust. 7 jest obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – Personel Kids Club ma prawo sprawdzenia danych na oznaczeniu oraz ich weryfikacji z danymi podanymi przez Gościa przy zameldowaniu do Collins Beach. W razie stwierdzenia niezgodności danych na oznaczeniu z danymi podanymi przy zameldowaniu, bądź też w razie braku danych dziecka w rejestrze Collins Beach, Personel Kids Club ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do Kids Club i zgłasza ten fakt w recepcji.

 10. W Kids Club prowadzone są zajęcia i zabawy animacyjne, takie jak zabawy sportowe, integracyjne, taneczne, malowanie buzi.

 11. Zajęcia i zabawy, o których mowa w ust. 9 są prowadzone przez Animatora posiadającego odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy
  z dziećmi.

 12. Personel Kids Club nie ma obowiązku karmienia dzieci oraz ich przebierania.

 13. Personel Kids Club będzie asystować dzieciom w drodze do lub z toalety.

 14. Organizator dopuszcza możliwość zaopatrzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego w jedzenie lub napoje, które dziecko będzie mogło spożyć
  w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Kids Club. Jedzenie lub napoje zostaną oznaczone przez rodzica naklejką zawierającą imię i nazwisko dziecka. Personel Kids Club oraz Personel Collins Beach nie weryfikuje zawartości, ważności ani przydatności do spożycia jedzenia i napoi przynoszonych do Kids Club, a w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu dzieci przebywających w Kids Club (w szczególności zatrucia, zakrztuszenia, uczulenia itp.).

 1. ORGANIZACJA KIDS CLUB

 1. Rodzic lub opiekun prawny w celu pozostawienia dziecka w Kids Club obowiązany jest uprzednio złożyć pisemne oświadczenie na przygotowanym przez Organizatora formularzu. Oświadczenie przekazywane jest Personelowi Kids Club. Wypełnienie oświadczenia jest warunkiem przyjęcia dziecka do Kids Club.

 2. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka bezpośrednio po planowanym zakończeniu zajęć  lecz nie później niż 15 minut po ich zakończeniu, zgodnie z grafikiem ustalonym przez Personel (punkt III ust.
  1 powyżej), z którym rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek się zapoznać.

 3. W przypadku niezgłoszenia się rodzica lub opiekuna prawnego po odbiór dziecka
  w terminie, o którym mowa w ust. 2  powyżej, Personel Kids Club skontaktuje się telefonicznie z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu powiadomienia
  o konieczności odebrania dziecka z Kids Club, zgodnie z danymi pozostawionymi na oznaczeniu, o którym mowa w punkt III ust. 7 powyżej.

 4. W przypadku, gdy pod podanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego numerami telefonu nie można nawiązać kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym, Personel Kids Club oczekuje z dzieckiem w Kids Club maksymalnie 15 minut od terminu odbioru dziecka.

 5. Po upływie czasu, określonego w ust. 4 powyżej, Personel powiadomi najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

 6. Pozostawiając dziecko w Kids Club rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostawić numer telefonu komórkowego, umożliwiającego kontakt, w tym
  w przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 2 – 4 lub  w  celu powiadomienia rodzica lub opiekuna prawnego w razie zaistnienia nagłego wypadku. Numer telefonu stanowi element oznaczenia o jakim mowa w punkt III ust. 7 powyżej. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest mieć przez cały czas pozostawania dziecka w Kids Club włączony telefon komórkowy i obowiązany jest niezwłocznie odebrać połączenia przychodzące w trakcie pobytu dziecka w Kids Club.

 7. Pełną odpowiedzialność́ za odebranie dziecka z Kids Club ponoszą̨ rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, nawet w przypadku, kiedy wraz
  z dzieckiem przebywają̨ jeszcze na terenie Kids Club.

 8. Personel Kids Club może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel Kids Club ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku Personel wezwie drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe Personel ma prawo wezwać Policję.

 9. Rodzic lub opiekun dziecka ma obowiązek przy pozostawieniu dziecka w Kids Club zwrócenia Personelowi Kids Club uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

 10. Dziecko jest pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego w trakcie przyprowadzania i podczas odbioru z Kids Club. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka z Kids Club ponosi odpowiedzialność́ za dziecko od momentu odebrania go z Kids Club.

 11. Rodzic lub opiekun prawny pozostawiający dziecko w Kids Club czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność – zgodnie z oświadczeniem złożonym przed przyjęciem do Kids Klub. Personel Kids Club oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia, zagrożenie zdrowia lub życia dzieci pozostawionych w Kids Club. 

 12. Personel Kids Club  oraz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Kids Klub przez rodziców/opiekunów prawnych lub dzieci.

 1. OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z „KIDS CLUB”

 1. Personel Kids Club  oraz Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Kids Klub przez rodziców/opiekunów prawnych lub dzieci.

 2. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować dziecko, o tym, iż aby dziecko przebywające w Kids Club ma obowiązek:

 1. szanowania jego wyposażenia, gier, zabawek,

 2. szanowania innych dzieci pozostawionych w Kids Club oraz Osób nadzorujących Kids Club.

 1. W Kids Club zabronione jest:

 1. bicie, popychanie innych dzieci,

 2. wnoszenie jedzenia, picia (bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Personelu),

 3. spożywanie jedzenia, picia podczas zabawy,

 4. wychodzenie dzieci poza ogrodzenie Kids Club.

 1. O powyższych zasadach rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować dziecko przebywające w Kids Club, przed pozostawieniem dziecka w Kids Club.

 2. W przypadku niewłaściwego zachowania dzieci lub spowodowania zagrożenia własnego lub innych dzieci Personel Kids Club ma prawo wezwania rodzica lub opiekuna prawnego w celu zabrania dziecka z Kids Club. Do wezwania zastosowanie mają odpowiednio postanowienia punkt IV powyżej.

 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci w czasie ich przebywania w Kids Club odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.

 1. PLAC ZABAW

 1. Plac zabaw w Kids Club przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci pozostawionych do Kids Club.

 2. Zabrania się przebywania na placu zabaw i korzystania ze sprzętu tam znajdującego się osobom postronnym.

 3. Regulamin placu zabaw stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2018 roku.